Missatges

Consultar missatges anteriors (1981 - 2013)

Missatges de la Mare de Déu

Missatge de 2 d’abril de 2014

“Estimats fills, amb amor matern desitjo ajudar-vos perquè la vostra vida de pregària i penitència sigui un veritable intent d’apropament al meu Fill i a la Seva llum divina, perquè sapigueu com separar-vos del pecat. Cada pregària, cada missa i cada dejuni són un intent d’apropament al meu Fill, una remembrança de la Seva glòria i un refugi del pecat. Són el camí cap a una nova unió del bon Pare amb els seus fills. Per tant, estimats fills meus, amb el cor obert i ple d’amor, invoqueu el nom del Pare Celestial perquè us il·lumini amb l’Esperit Sant. Per mitjà de l’Esperit Sant, us convertireu en font de l’amor de Déu. D’aquesta font beuran tots aquells que no coneixen el meu Fill, tots els assedegats de l’amor i de la pau del meu Fill. Moltes gràcies! Pregueu pels vostres pastors. Jo prego por ells i desitjo que sentin sempre la benedicció de les meves mans maternes i l’escalf del meu Cor matern.”

Missatge de 25 de març de 2014

“Estimats fills, us invito novament: comenceu la lluita contra el pecat com en els primers dies, aneu a confessar-vos i decidiu-vos per la santedat. A través vostre, l’amor de Déu fluirà pel món, la pau regnarà en els vostres cors i la benedicció de Déu us omplirà. Jo estic amb vosaltres i, davant del meu Fill Jesús, intercedeixo per tots vosaltres. Gràcies per haver respost a la meva crida.”

Comentari

Missatge anual de 18 de març de 2014 a la Mirjana

“Estimats fills, com a Mare desitjo ajudar-vos. Amb el meu amor matern desitjo ajudar-vos a obrir el vostre cor perquè hi poseu el meu Fill en el primer lloc. Desitjo que, a través del vostre amor pel meu Fill i de la vostra pregària, resplendeixi en vosaltres la llum de Déu i us ompli la misericòrdia de Déu. Desitjo que, d’aquesta manera, s’allunyi de vosaltres la tenebra i l’ombra de mort que us vol embolcallar i seduir. Desitjo que sentiu la joia de la benedicció de la promesa de Déu. Vosaltres, fills dels homes, vosaltres sou fills de Déu, sou els meus fills. Per això, fills meus, preneu els camins als quals el meu amor us condueix, us ensenya la humilitat, la saviesa i us fa trobar el camí cap al Pare Celestial. Pregueu amb mi per aquells que no m’accepten i no em segueixen. Degut a la duresa del seu cor, no poden sentir la joia de la humilitat, de la devoció, de la pau i de l’amor, la joia del meu Fill. Pregueu perquè els vostres pastors, amb les seves mans beneïdes, us donin sempre la joia de la benedicció de Déu. Us en dono gràcies!”

Missatge de 2 de març de 2014

«Estimats fills! vinc a vosaltres com a mare i desitjo que trobeu en mi, com a mare, refugi, consol i descans. Per tant, fills meus, apòstols del meu amor, pregueu! Pregueu amb devoció humil, amb obediència i amb plena confiança en el Pare Celestial. Tingueu confiança com jo la vaig tenir quan em varen dir que jo portaria la Benedicció de la Promesa. Que del vostre cor i pels vostres llavis sempre arribi un: “Faci’s la Teva voluntat!” Per tant, tingueu confiança i pregueu, perquè jo pugui intercedir per vosaltres davant del Senyor, a fi que Ell us doni la benedicció celestial i us ompli de l’Esperit Sant. Aleshores podreu ajudar tots els que no coneixen el Senyor; vosaltres, apòstols del meu amor, els ajudareu a anomenar-lo “Pare” amb plena confiança. Pregueu pels vostres pastors i confieu en les seves mans beneïdes. Moltes gràcies!»

Comentari

Missatge de 25 de febrer de 2014

Estimats fills! veieu, escolteu i sentiu com en els cors de molta gent Déu no hi és. No el volen perquè estan lluny de la pregària i no tenen pau. Vosaltres, fillets, pregueu, viviu els manaments de Déu. Sigueu pregària, vosaltres que des d’un bon principi heu dit “sí” a la meva crida. Doneu testimoni de Déu i de la meva presència, i no oblideu, fillets, que Jo estic amb vosaltres i us estimo. Cada dia us presento al meu Fill, Jesús. Gràcies per haver respost a la meva crida.

Comentari

Missatge de 2 de febrer de 2014

“Estimats fills! Amb amor matern us vull ensenyar l’honestedat, perquè vull que, en la vostra tasca com a apòstols meus, sigueu correctes, decidits i, sobre tot, honestos. Desitjo que, amb la gràcia de Déu, estigueu oberts a la benedicció. Desitjo que amb el dejuni i la pregària obtingueu del Pare Celestial el coneixement d’allò que és natural i d’allò que és Sagrat-Diví. Plens del coneixement i sota la protecció del Meu Fill i la meva, sereu els meus apòstols, sabreu difondre la Paraula de Déu a tots aquells que no la coneixen i sabreu superar els obstacles que trobareu en el camí. Fills meus, amb la benedicció, la gràcia de Déu davallarà sobre vosaltres i la podreu conservar amb el dejuni, la pregària, la purificació i la reconciliació. Tindreu l’eficàcia que espero de vosaltres. Pregueu pels vostres pastors, perquè la llum de la gràcia de Déu il·lumini el seu camí. Moltes gràcies!”

Missatge de 25 de gener de 2014

Estimats fills! Pregueu, pregueu, pregueu perquè el reflex de la vostra pregària influeixi sobre tots els qui trobeu. Poseu la Sagrada Escriptura en un lloc visible en les vostres famílies i llegiu-la perquè les paraules de pau flueixin en els vostres cors. Prego amb vosaltres i per vosaltres, fillets, perquè cada dia estigueu més oberts a la voluntat de Déu. Gràcies per haver respost a la meva crida.

Missatge de 2 de gener de 2014

“Estimats fills, per poder ser els meus apòstols i per ajudar tots els qui són en la foscor a conèixer la llum de l’amor del meu Fill, cal que tingueu un cor pur i humil. No podeu ajudar el meu Fill a néixer i a regnar en el cor dels qui no el coneixen, si Ell no regna, si no és Rei en el vostre cor. Jo estic amb vosaltres, camino amb vosaltres com una mare. Truco a la porta dels vostres cors, que no es poden obrir perquè no són humils. Jo prego, pregueu també vosaltres, estimats fills meus, perquè pugueu obrir al meu Fill el vostre cor pur i humil, i per rebre els dons que us ha promès. Aleshores sereu conduits per l’amor i per la força del meu Fill i sereu els meus apòstols, que difonen els fruits de l’amor de Déu al seu voltant. El meu Fill obrarà des de vosaltres i per mitjà de vosaltres, perquè sereu una sola cosa. Això és el que anhela el meu Cor matern: la unió de tots els meus fills per mitjà del meu Fill. Amb gran amor beneeixo i prego pels elegits del meu Fill, pels vostres pastors. Us en dono gràcies!”

Missatge anual de 25 de desembre de 2013 a en Jacov

“Fills meus, avui d’una manera particular, Jesús vol fer estada en els vostres cors i compartir amb vosaltres cadascun dels vostres gojos i dolors. És per això, fills meus, que avui d’una manera especial heu de mirar dins el vostre cor i demanar-vos si en veritat el naixement de Jesús ha fet triomfar-hi la pau i l’alegria. Fills meus, no visqueu a les fosques, ans anheleu la llum i la salvació de Déu. Fills, decidiu-vos per Jesús i lliureu-li la vostra vida i els vostres cors, doncs només així el Totpoderós podrà treballar en vosaltres i per mitjà vostre.”

Missatge de 25 de desembre de 2013

“Estimats fills, us porto el Rei de la pau perquè Ell us doni la seva pau. Vosaltres, fillets, pregueu, pregueu, pregueu. El fruit de la pregària es veurà en els rostres de les persones que s’han decidit per Déu i pel seu Regne. Jo, amb el meu Fill, Jesús, us beneeixo tots amb la benedicció de la pau. Gràcies per haver respost a la meva crida.”

Comentari

Missatge de 2 de desembre de 2013

“Estimats fills, amb amor matern i paciència materna observo el vostre continu deambular i el vostre esgarriament. És per això que sóc amb vosaltres. Desitjo per sobre de tot ajudar-vos a trobar-vos i a conèixer-vos a vosaltres mateixos, per tal que després pugueu entendre i reconèixer tot allò que no us permet conèixer sincerament i amb tot el cor l’amor del Pare Celestial. Fills meus, el Pare es coneix per mitjà de la creu. Per tant, no rebutgeu la creu: amb la meva ajuda busqueu comprendre-la i acollir-la. Quan sigueu capaços d’acceptar la creu, aleshores també comprendreu l’amor del Pare Celestial. Caminareu amb el Meu Fill i amb mi. Us distingireu dels qui no han conegut l’amor del Pare Celestial, dels qui l’escolten però no l’entenen, no caminen amb Ell, no l’han conegut. Desitjo que conegueu la veritat del Meu Fill i que sigueu els meus apòstols; que com a fills de Déu, us poseu per sobre del pensament humà per cercar sempre i en tot novament el pensament de Déu. Fills meus, pregueu i feu dejuni a fi de poder comprendre tot el que us demano. Pregueu pels vostres pastors i anheleu conèixer, en comunió amb ells, l’amor del Pare Celestial. Us en dono gràcies!”

Missatge de 25 de novembre de 2013

“Estimats fills, avui us invito tots a la pregària. Obriu profundament la porta del cor a la pregària, fillets, a la pregària del cor; aleshores l’Altíssim podrà actuar en la vostra llibertat i començarà la vostra conversió. La fe esdevindrà forta, de manera que podreu dir amb tot el cor “Mon Déu i mon tot” i comprendreu, fillets, que aquí a la terra tot és passatger. Gràcies per haver respost a la meva crida.”

Comentari

Missatge de 2 de novembre de 2013

“Estimats fills, de nou us convido maternalment a estimar, a pregar sense parar pel do de l’amor; a estimar el Pare Celestial sobre totes les coses. Quan l’estimareu a Ell, us estimareu a vosaltres mateixos i els vostres germans. Això no es pot separar. El Pare Celestial està en cada persona, estima cada persona i l’anomena a cada una pel seu nom. Fills meus, per això, a través de la pregària, escolteu la voluntat del Pare Celestial, parleu amb Ell, establiu una relació personal amb el Pare, que farà encara més profunda la relació entre vosaltres, la comunitat dels meus fills, dels meus apòstols. Com a Mare desitjo que, per mitjà de l’amor envers el Pare Celestial, us poseu per sobre de les vanitats terrenals i ajudeu els altres perquè a poc a poc coneguin i s’apropin al Pare Celestial. Fills meus, pregueu, pregueu, pregueu pel do de l’amor, perquè l’amor és el Meu Fill. Pregueu pels vostres pastors, perquè tinguin sempre amor per vosaltres, com l’ha tingut i l’ha mostrat el Meu Fill donant la Seva Vida per la vostra salvació. Moltes gràcies!”

Missatge de 25 d’octubre de 2013

“Estimats fills! Avui us invito a obrir-vos a la pregària. La pregària fa miracles en vosaltres i a través vostre. Per això fillets, en la simplicitat del cor, demaneu a l’Altíssim que us doni la força de ser els fills de Déu i que Satanàs no us sacsegi com el vent sacseja les branques. Fillets, decidiu-vos novament per Déu i busqueu només la Seva voluntat i aleshores, en Ell, trobareu joia i pau. Gràcies per haver respost a la meva crida!”

Comentari

Missatge de 2 d’octubre de 2013

“Estimats fills, us estimo amb amor matern, i amb paciència maternal espero el vostre amor i la vostra unitat. Prego perquè sigueu la comunitat dels fills de Déu, dels meus fills. Prego perquè com a comunitat us vivifiqueu joiosament en la fe i en l’amor del Meu Fill. Fills meus, us reuneixo com a apòstols meus i us ensenyo com donar a conèixer als altres l’amor del meu Fill, com portar-los la Bona Nova, que és el meu Fill. Entregueu-me els vostres cors oberts i purificats i jo els ompliré d’amor cap al meu Fill. El seu amor donarà sentit a la vostra vida i jo caminaré amb vosaltres. Estaré amb vosaltres fins al trobament amb el Pare Celestial. Fills meus, només se salvaran els qui amb amor i fe caminen cap al Pare Celestial. No tingueu por, estic amb vosaltres! Tingueu confiança en els vostres pastors, com en va tenir el meu Fill quan els va elegir, i pregueu perquè tinguin força i amor per guiar-vos. Us en dono gràcies!”

Missatge de 25 de setembre de 2013

“Estimats fills, avui també us invito a la pregària. Que la vostra relació amb la pregària sigui quotidiana. La pregària fa miracles en vosaltres i a través vostre. Per això, fillets, que la pregària sigui joia per a vosaltres. Aleshores la vostra relació amb la vida serà més profunda i més oberta, i comprendreu que la vida és un do per a cadascun de vosaltres. Gràcies per haver respost a la meva crida.”

Comentari

Missatge de 2 de setembre de 2013

“Estimats fills, us estimo a tots! Tots vosaltres, tots fills meus, tots esteu en el meu Cor. Tots vosaltres teniu el meu amor maternal i desitjo portar-vos a tots al coneixement de l’alegria de Déu. És per això que us crido! Necessito apòstols humils que, amb un cor obert, acceptin la Paraula de Déu i ajudin els altres a fi que, amb la Paraula de Déu, puguin comprendre el sentit de les seves vides. Per fer això, fills meus, heu d’aprendre, per mitjà de la pregària i del dejuni, a escoltar amb el cor i aprendre a sotmetre-us. Heu d’aprendre a apartar de vosaltres tot allò que us allunya de la Paraula de Déu i anhelar només allò que us hi apropa. NO TINGUEU POR, JO ESTIC AQUÍ, NO ESTEU SOLS! Prego l’Esperit Sant perquè us renovi i us enforteixi. Prego l’Esperit Sant perquè, mentre ajudeu els altres, també vosaltres sigueu sanats. Li demano que per mitjà d’Ell sigueu fills de Déu i apòstols meus.” A continuació la Mare de Déu va dir amb gran preocupació: “Per Jesús, pel Meu Fill, estimeu aquells que Ell ha cridat i anheleu només la benedicció d’aquestes mans que Ell ha consagrat. No permeteu que imperi el mal! Us ho repeteixo novament: només amb els vostres pastors el meu Cor triomfarà. No permeteu al mal que us separi dels vostres pastors. Us en dono les gràcies!”

Missatge de 25 d’agost de 2013

“Estimats fills! Avui també l’Altíssim em concedeix la gràcia d’estar amb vosaltres i de guiar-vos cap a la conversió. Dia rere dia jo sembro i us convido a la conversió a fi que sigueu pregària, pau, amor i llavor que en morir produeix el cent per u. No desitjo que vosaltres, estimats fills, us hagueu de penedir per tot allò que podíeu fer i que no vareu voler fer. Per això fills meus, digueu de nou amb entusiasme: “Desitjo ser un signe per als altres. Gràcies per haver respost a la meva crida!”

Comentari

Missatge de 2 d’agost del 2013

“Estimats fills, només que volguéssiu obrir-me els vostres cors en plena confiança, ho comprendríeu tot. Comprendríeu amb quant d’amor us crido, amb quant d’amor us desitjo canviar, per fer-vos feliços; amb quant d’amor desitjo fer-vos seguidors del meu Fill i donar-vos la pau en la plenitud del meu Fill. Comprendríeu la immensa grandesa del meu amor matern. Per tant, fills meus, pregueu, perquè només a través de la pregària creix la vostra fe i neix l’amor, amor amb el qual fins i tot la creu ja no serà insuportable perquè no la porteu sols. En comunió amb el meu Fill, glorifiqueu el Nom del Pare Celestial. Pregueu, pregueu pel do de l’amor, perquè l’amor és l’única veritat, l’amor tot ho perdona, serveix a tots i veu tothom com un germà. Fills meus, apòstols meus, gran és la confiança que el Pare Celestial, a través meu, la Seva servidora, us ha donat, per ajudar els qui no El coneixen, a fi que es reconciliïn amb Ell i el segueixin. Per això us ensenyo a estimar, perquè només li podreu respondre si teniu amor. De nou us convido: estimeu els vostres pastors, pregueu perquè en aquest temps difícil el Nom del meu Fill sigui glorificat sota el seu guiatge. Us ho agraeixo!”

 

Missatge de 25 de juliol de 2013

Estimats fills, amb el cor ple d’alegria, us invito tots a viure la vostra fe i donar-ne testimoni amb el cor i l’exemple alhora. Decidiu-vos, fillets, a mantenir-vos lluny del pecat i de les temptacions; que la joia i l’amor per la santedat sigui sempre en els vostres cors. Fillets, jo us estimo i us acompanyo amb la meva intercessió davant l’Altíssim. Gràcies per haver respost a la meva crida.

Comentari

Missatge de 2 de juliol de 2013

“Estimats fills, amb amor matern us demano: lliureu-me els vostres cors per poder-los oferir al meu Fill i alliberar-los, alliberar-los de tot aquell mal que, cada vegada més, us empresona i us allunya de l’únic bé, del meu Fill, alliberar-los de tot el que us porta pel camí equivocat i us treu la pau. Desitjo conduir-vos a la llibertat promesa pel meu Fill, perquè vull que aquí es compleixi plenament la voluntat de Déu; i per mitjà de la reconciliació amb el Pare Celestial, a través del dejuni i de la pregària, naixeran apòstols de l’amor de Déu, apòstols que, lliurement i amb amor, difondran l’amor de Déu als meus fills, apòstols que difondran l’amor de la confiança en el Pare Celestial i obriran les portes del Paradís. Estimats fills, doneu als vostres pastors l’alegria de l’amor i el vostre suport, tal com el meu Fill els ha demanat que us els donin a vosaltres. Us en dono les gràcies!”

Missatge de 25 juny de 2013

“Estimats fills, amb la joia al cor us estimo tots i us invito a apropar-vos al meu Cor Immaculat perquè jo pugui acostar-vos encara més al meu Fill Jesús per tal que Ell us doni la seva pau i el seu amor que són el nodriment per a cadascun de vosaltres. Fillets, obriu-vos a la pregària, obriu-vos al meu amor. Jo sóc la vostra Mare i no puc deixar-vos sols vagarejant i en el pecat. Fillets, esteu invitats a ser els meus fills, els meus estimats fills perquè pugui presentar-vos tots al meu Fill. Gràcies per haver respost a la meva crida.”

Comentari

Missatge de 2 de juny de 2013

“Estimats fills, en aquest temps sense pau us convido novament a caminar amb el meu Fill, a seguir-lo. Conec els vostres dolors, patiments i dificultats, però en el meu Fill hi trobareu repòs. En Ell hi trobareu la pau i la salvació. Fills meus, no oblideu que el meu Fill us ha redimit amb la seva creu i us ha donat la possibilitat de ser novament fills de Déu, per poder tornar a anomenar “Pare” el Pare Celestial. Estimeu i perdoneu, per ser dignes del Pare, perquè el vostre Pare és amor i perdó. Pregueu i dejuneu, perquè és aquesta la via cap a la vostra purificació. És el camí per conèixer i comprendre el Pare Celestial. Quan conegueu el Pare, comprendreu que només el necessiteu a Ell.” (la Mirjana va assenyalar a continuació, que la Mare de Déu va pronunciar la frase següent amb fermesa i èmfasi): “Jo com a Mare, vull els meus fills en la comunitat d’un únic poble, on s’escolta i es compleix la Paraula de Déu”. (Tot seguit va continuar): “Per tant, fills meus, comenceu a caminar amb el meu Fill, sigueu “u” amb Ell, sigueu fills de Déu. Estimeu els vostres pastors, així com el meu Fill els va estimar quan els va cridar per servir-vos a vosaltres. Us en dono gràcies!”

Missatge de 25 de maig de 2013

Estimats fills, avui us invito a ser forts i decidits en la fe i la pregària perquè les vostres pregàries siguin tan fortes que obrin el Cor del meu estimat Fill Jesús. Pregueu, fillets, sense parar perquè el vostre cor s’obri a l’amor de Déu. Jo estic amb vosaltres, intercedeixo per tots vosaltres i prego per la vostra conversió. Gràcies per haver respost a la meva crida.

Comentari