Missatge extraordinari del 21 de juny de 2014 a l’Ivan

“Estimats fills, avui desitjo convidar-vos, d’una manera especial, en aquest temps de gràcia que vindrà, a respondre als meus missatges i començar-los a viure! Durant tots aquests anys que he estat amb vosaltres, el meu Fill m’ha permès quedar-me tant de temps amb vosaltres perquè desitjo parlar-vos, desitjo conduir-vos a Ell. Per tant, decidiu-vos amb determinació, viviu el que us dono a fi que us pugui donar nous (més) missatges i conduir-vos a la santedat. Que la vostra decisió avui sigui “Sí” a viure’ls! La Mare prega per tots vosaltres i intercedeix sempre per vosaltres davant del seu Fill. Gràcies estimats fills, també avui, per haver respost a la meva crida.”