9/11/2013 – Comunicació de la Fundació Centre Medjugorje

La Fundació Centre Medjugorje, en relació a les notícies aparegudes en diversos mitjans sobre el comunicat privat del senyor nunci apostòlic als Estats Units, aclareix el següent:

1. El comunicat del senyor nunci apostòlic Carlo Viganó va ser dirigit de forma privada als bisbes dels Estats Units.

2. El Moviment Iberoamericà acull en humilitat l’aclariment del senyor nunci, successor dels apòstols, representant del sant pare i portaveu del prefecte de la Congregació de la Doctrina de la Fe.

3. El senyor nunci apostòlic, al seu comunicat, no descarta la sobrenaturalitat del fenomen de Medjugorje ja que afirma: “la Congregació per a la Doctrina de la Fe està en procés d’investigar certs aspectes doctrinals i disciplinaris del fenomen de Medjugorje”.

4. El comunicat del senyor nunci fa referència específicament a les conferències que l’Ivan Dragicevic tenia programades a algunes parròquies dels Estats Units on hi haurien “aparicions” de la Mare de Déu.

5. Sabent que ni la Congregació per a la Doctrina de la Fe ni el sant pare encara no s’han pronunciat oficialment en relació al fenomen de Medjugorje, el comunicat afirma: “que els clergues i els fidels no poden participar en reunions, conferències o celebracions públiques durant les quals la credibilitat d’aquestes “aparicions” es doni com un fet”.

6. Com s’observa, el comunicat no prohibeix a l’Ivan Dragicevic de fer conferències, ni tampoc que els fidels o clergues hi assisteixin, sinó que en aquestes reunions, “la credibilitat d’aquestes “aparicions” es doni com un fet”, ja que encara ni la Congregació per a la Doctrina de la Fe ni el sant pare s’han pronunciat al respecte, i “donar per fet” que la Mare de Déu s’apareix seria anticipar-se a la declaració del Magisteri.

7. El comunicat del senyor nunci també aclareix que respecte al fenomen de Medjugorje roman en vigència la declaració dels bisbes de l’antiga ex Iugoslàvia de 1991 que no es pronuncià definitivament sobre la sobrenaturalitat del fenomen ja que diu: “Sobre la base de la investigació que s’ha fet (fins el moment), no és possible establir que hi hagués aparicions o revelacions sobrenaturals”.

8. S’observa, llavors, que la declaració de Zadar no fou definitiva i deixà la porta oberta a posteriors investigacions, fet pel qual el Vaticà establí una nova Comissió Internacional que ha treballat durant tres anys.

9. Lamentem que alguns mitjans de comunicació social, catòlics i no catòlics, s’hagin servit del comunicat del senyor nunci per afirmar que la Santa Seu ha negat la sobrenaturalitat del fenomen de Medjugorje o bé ha prohibit reunions entorn aquest lloc, o que els bisbes de la ex Iugoslàvia descartaren, ja al 1991, la sobrenaturalitat del fenomen.

10. Davant del fet innegable dels milions de fidels catòlics al món que segueixen ferventment els esdeveniments de Medjugorje i la confusió que els mitjans han generat, també s’espera que les instàncies magisterials aclareixin el desconcert.

Atentament

Fundación Centro Medjugorje 
www.centromedjugorje.org