8/06/2015 – Els sacerdots en els missatges de Medjugorje

Tothom que està interessat a seguir els missatges de la “Gospa”, sap que Ella demana pregària per les persones consagrades, però anem a veure en concret què els demana i què ens demana a nosaltres.

Ivan Dragicevic és el vident que té l’encàrrec de la Mare de Déu de pregar pels sacerdots i pels joves, però també ha fet crides a través de la vident Mirjana Dragicevic-Soldo.

FE, PAU I UNITAT

Aquestes paraules són les que ens fan entendre la preocupació de la Reina de la Pau pels qui ha definit com els escollits pel Seu Fill.

[…] Us demano pregària a fi que els cors dels sacerdots no dubtin i conservin la fe en el poble […] (Missatge donat al grup de pregària 07.02.85)

[…]Pregueu pels sacerdots! Pregueu perquè la unió entre el Meu Fill i ells sigui el més forta possible, perquè siguin una sola cosa. Us en dono les gràcies!”. (Mirjana 02.09.12)

[…] pregueu per les vocacions a l’Església, perquè els meus sacerdots tinguin una fe forta […] (Ivan 01.01.11)

Pregueu i dejuneu a fi que entre els sacerdots regni la pau! (Missatge extraordinari 21.01.82)

[…] Us convido a pregar per la unitat, per la unitat de la meva Església, dels meus sacerdots […] (Missatge extraordinari donat a l’Ivan el 30.12.11)

REGAL

Sovint ens ha dit que els sacerdots són un regal, però molt sovint això se’ns oblida. Sempre estem prestos a jutjar-los al mínim defecte que els veiem, sense adonar-nos que sense ells no tindríem el gran regal dels sagraments i el del primer de tots, l’Eucaristia: Déu en mig nostre.

[…] Pregueu pels sacerdots. És el meu Fill que us els ha donat. (Mirjana 02.05.08)

No tots els sacerdots tenen el do de curar: per despertar aquest do, el sacerdot ha de pregar amb perseverança, dejunar i creure-hi fermament. (Missatge extraordinari 18.08.82)

[…] Pregueu pels qui han estat escollits pel Meu Fill, a fi que sempre puguin viure segons Ell i en Ell. Us en dono les gràcies. (Missatge extraordinari donat a la Mirjana 02.03.12)

BENEDICCIONS

Amb gran humilitat, quan apareix i dóna la Seva benedicció materna, la Verge recomana fer beneir tots els objectes pels sacerdots, doncs són les mans del Seu Fill. Més enllà de la benedicció d’un pare al seu fill, la Mare de Déu adverteix que no hi ha cap altra benedicció que la del sacerdot.

Habitualment la Verge convida a pregar pels sacerdots, tot destacant la importància de la benedicció sacerdotal amb aquestes paraules: “Quan us beneeixen els sacerdots, us beneeix el meu Fill”. (Mirjana 02.06.07)

Tota l’estona el rostre de la Mare de Déu expressava dolor i tristesa. Després s’ha tornat seriós quan ha subratllat la importància de la benedicció del sacerdot, i ens ha demanat que preguem i dejunem per tots els sacerdots. (Mirjana 02.01.07)

“Per Jesús, pel Meu Fill, estimeu aquells que Ell ha cridat i anheleu només la benedicció d’aquestes mans que Ell ha consagrat. No permeteu que imperi el mal! Us ho repeteixo novament: només amb els vostres pastors el meu Cor triomfarà. No permeteu al mal que us separi dels vostres pastors. Us en dono les gràcies!” (Mirjana 02.09.13)

PETICIÓ ALS SACERDOTS

Ara bé, la Mare de Déu no es dirigeix només a nosaltres, sinó que ho fa també als seus fills predilectes amb suggeriments i consells.

[…] Convido els sacerdots, religiosos i religioses a resar el Rosari i a ensenyar a resar-lo. Fillets, el Rosari M’és especialment estimat. (25.08.97)

4rt. Aniversari de les aparicions. A la pregunta de la Marija Pavlović: “què voleu dir als sacerdots?”, la Mare de Déu ha respost el següent: “Estimats fills, us exhorto a convidar tothom a resar el Rosari. Amb el Rosari vencereu tots els obstacles que el dimoni té per a l’Església Catòlica en aquest moment. Vosaltres, els sacerdots, reseu el Rosari, feu espai al Rosari a les vostres vides. Gràcies per haver respost a la meva crida” (25.06.85)

“Estimats sacerdots fills meus, mireu de difondre la fe tant com pugueu. Mireu d’aconseguir que a les famílies es pregui més.” (Missatge extraordinari 20.10.83)

Els sacerdots haurien de visitar les famílies, sobretot aquelles que ja no practiquen la fe i s’han oblidat de Déu. Haurien de dur l’Evangeli de Jesús al poble i ensenyar-lo a resar. Els propis sacerdots haurien de pregar més i dejunar. Haurien de donar als pobres tot allò que no han de menester. (Missatge extraordinari 30.05.84)

Els meus estimats fills sacerdots! Us convido a fer de la pregària la vostra alegria! (Missatge extraordinari donat a la Marija 06.06.2000)

Els meus estimats fills sacerdots! Pregueu sense parar i demaneu a l’Esperit Sant que us guiï sempre amb la Seva inspiració. En tot allò que demaneu i en tot allò que feu, cerqueu només la voluntat de Déu. (Missatge extraordinari 13.10.84)

A més a més, desitjo encomanar a tots els meus sacerdots la creació i organització de grups de pregària, sobretot entre els joves, a fi de reunir-los, donar-los consell i guiar-los pel camí del bé. (22.08.88)

[…] Que la renovació espiritual que heu començat aquí continuï a les vostres parròquies […] (en el decurs d’un recés a sacerdots 06.07.97)

A QUI NO HI CREU

Digueu als sacerdots que no creuen en les meves aparicions, que els missatges que jo dono al món vénen de Déu. Em sap greu que no s’ho creguin, però no es pot obligar ningú a creure-hi. (Missatge extraordinari 31.12.81)

Hi ha moltes persones la fe de les quals depèn del comportament dels sacerdots. Si els sembla que el sacerdot no està l’alçada, aleshores diuen que Déu non existeix. No s’ha d’anar a l’església per veure com es comporta el mossèn o per tafanejar la seva vida privada. A l’església s’hi va a pregar i a escoltar la Paraula de Déu que és proclamada pel sacerdot. (Missatge extraordinari 10.10.82)

LA NOSTRA TASCA

Ara mateixa ja estem preparats per acollir plenament la petició de la Gospa pels nostres pastors, que no és només pregar sinó que es tracta més aviat d’una petició sincera i específica.

[…] Pregueu pels religiosos i per tots els que s’han consagrat a Crist d’una manera especial. Pregueu pel vostre bisbe i pel seguiment que ha de fer de la vostra parròquia. Si ve a visitar la vostra parròquia, saludeu-lo amb estima, amb aquella estima que fa aturar i rumiar tot home. Feu-ho així mateix amb tothom que no em reconeix i no m’estima. (Missatge donat al grup de pregària 07.02.85)

Estimats fills, també avui us convido, de manera especial, a pregar pels meus sacerdots, pels meus escollits, a pregar pels Bisbes i pel Sant Pare. Pregueu, estimats fills, pels meus pastors, pregueu més que mai […] (Missatge extraordinari donat a l’Ivan el 17.08.12)

[…]Pregueu pels vostres pastors, perquè tinguin sempre amor per vosaltres, com l’ha tingut i l’ha mostrat el Meu Fill donant la Seva Vida per la vostra salvació. Moltes gràcies!”(Mirjana 02.11.13)

[…]Tingueu confiança en els vostres pastors, com en va tenir el meu Fill quan els va elegir, i pregueu perquè tinguin força i amor per guiar-vos. Us en dono gràcies!” (Mirjana 02.10.13)

Font: http://blog.studenti.it/biscobreak/2013/11/i-sacerdoti-nei-messaggi-medjugorje/