01/09/2013 – “Mai més la guerra”, crida del Papa a l’hora de l’àngelus

(RV).- “És el crit que expressa amb força” – ha dit el Papa en una crida per la pau a Síria-. I ha afegit: “Volem un món de pau, volem ser homes i dones de pau”. “Volem que a la nostra societat destrossada per divisions i per conflictes, esclati la pau!”. “Mai més la guerra”, ha estat el crit del Papa Francesc.

“He decidit convocar per a tota l’Església, el proper dia 7 de setembre, vetlla del natalici de Maria, Reina de la Pau, una jornada de dejuni i de pregària per a la pau a Síria, a l’Orient Mitjà i al món sencer”, ha dit el Papa Francesc a l’hora de l’àngelus dominical.

El Pontífex ha convidat els germans cristians no catòlics i també els qui pertanyen a altres religions, a unir-se a aquesta iniciativa, de la manera que creguin més convenient. I tal i com ha explicat “el dia 7 de setembre, a la Plaça de Sant Pere, des de les 19:00h fins les 24:00h, ens reunirem en pregària i en esperit de penitència per invocar de Déu aquest gran do per a l’estimada nació síria”.  Perquè, tal i com ha dit el Papa Francesc, “la humanitat té necessitat de veure gestos de pau”.

El Pontífex ha condemnat explícitament l’ús de les armes químiques. I ha dit que encara té al cap i al cor les imatges terribles. Per això ha afegit que hi ha el judici de Déu i de la història per les nostres accions, del qual no ens en podem escapar…”

Text complet de la locució del Papa abans de la pregària a Maria:

Estimats germans i germanes, bon dia!

Avui, estimats germans i germanes, voldria fer-me intèrpret del crit que arriba des d’arreu de la terra, de tot el poble, del cor de cadascun, de l’única gran família que és la humanitat, amb una angoixa creixent: és el crit de la pau! El crit que diu amb força: volem un món de pau, volem ser homes i dones de pau, volem que a la nostra societat, destrossada per divisions i per conflictes, hi esclati la pau! Mai més la guerra! Mai més la guerra! La pau és un do massa preciós, que cal promoure i tutelar.
Visc amb gran sofriment i preocupació totes les situacions de conflicte que hi ha a la nostra terra, però en aquests dies el meu cor està profundament ferit per tot el que està succeint a Síria i estic angoixat pels dramàtics esdeveniments que es presenten.

Dirigeixo una forta crida per la pau, una crida que neix del més íntim de mi mateix!

Quant de sofriment, quanta devastació, quant de dolor ha portat i porta l’ús de les armes en aquell martiritzat país, especialment entre la població civil i desarmada! Pensem quants nens no podran veure la llum del futur! Condemno amb una especial fermesa l’ús de les armes químiques: us ho dic, encara tinc fixades a la ment i al cor les terribles imatges dels últims dies! Hi ha un judici de Déu i un judici de la història sobre les nostres accions del qual no ens en podem escapar. L’ús de la violència mai no porta a la pau. La guerra crida la guerra, la violència crida la violència!
Amb totes les meves forces demano a les parts en conflicte que escoltin la veu de la seva pròpia consciència, que no es tanquin als seus interessos sinó que mirin l’altre com a un germà i emprenguin, amb coratge i decisió, la via del diàleg i de la negociació i superin la cega contraposició. Amb la mateixa força, també exhorto la Comunitat Internacional a fer tots els esforços per promoure, sense més demora, iniciatives clares per a la pau en aquesta nació, basades en el diàleg i la negociació, pel bé de tota la població síria.

Que no s’escatimi cap esforç per garantir assistència humanitària a qui es trobi afectat per aquest terrible conflicte, especialment als evacuats en el país i al gran nombre de pròfugs que hi ha als països veïns. Que als agents humanitaris decidits a alleugerir els sofriments de la població, se’ls asseguri la possibilitat de donar l’ajuda necessària.
¿Què podem fer nosaltres per la pau al món? Com deia el Papa Joan: a tots ens correspon la tasca de recomposar les relacions de convivència en la justícia i en l’amor (Cfr. Carta encíclica, Pacem in terris [11 abril de 1963]: AAS 55 [1963], 301-302).
¡Que una cadena d’obstinació per la pau uneixi tots els homes i dones de bona voluntat! És una invitació forta i urgent que dirigeixo a tota l’Església Catòlica però que també faig extensiva a tots els cristians de les altres Confessions, als homes i dones de totes les religions i també a aquells germans i germanes que no  creuen: la pau és un bé que supera qualsevol barrera, perquè és un bé de tota la humanitat.

Repeteixo en veu alta: no és la cultura de l’enfrontament, la cultura del conflicte la que construeix la convivència als pobles i entre els pobles, sinó  la cultura de la trobada, la cultura del diàleg: aquest és l’únic camí cap a la pau.

Que el crit de la pau s’elevi amunt perquè arribi al cor de tots i tothom deixi les armes i es deixi guiar per el desig de pau.
Per això, germans i germanes, he decidit convocar tota l’Església el proper dia 7 de setembre, vetlla de la festa del Naixement de María, Reina de la Pau, un dia de dejuni i pregària per la pau a Síria, a l’Orient Mitjà, i al món sencer, i també convido a unir-se a aquesta iniciativa, de la manera que considerin més oportuna, els germans cristians no catòlics, els que pertanyen a les altres religions i els homes de bona voluntat.

El 7 de setembre, a la Plaça de Sant Pere, aquí, des de les 19.00h fins les 24.00h, ens reunirem en pregària i en esperit de penitència per invocar de Déu aquest gran do per a l’estimada nació síria i per a totes les situacions de conflicte i de violència en el món.

La humanitat té necessitat de veure gestos de pau i d’escoltar paraules d’esperança i de pau! Demano a totes les esglésies particulars que, a més de viure aquest dia de dejuni, organitzin algun acte litúrgic segons aquesta intenció.

A María li demanem que ens ajudi a respondre a la violència, al conflicte i a la guerra amb la força del diàleg, de la reconciliació i de l’amor.

Ella és Mare: que Ella ens ajudi a trobar la pau. Tots nosaltres som els seus fills. Ajuda’ns, Maria, a superar també aquest moment difícil i entestar-nos a construir cada dia i en qualsevol ambient una autèntica cultura de la trobada i de la pau.

Maria, Reina de la Pau, pregueu per nosaltres!

Tots: Maria, Reina de la Pau, pregueu per nosaltres!

Fuente: www.news.va/es
María Fernanda Bernasconi – RV