Missatges de la Mare de Déu

Missatge de 25 de juliol de 2014

“Estimats fills, no sou conscients de les gràcies que viviu en aquest temps en què l’Altíssim us dóna senyals perquè us obriu i us convertiu. Torneu a Déu i a la pregària, i que en els vostres cors, les vostres famílies i les vostres comunitats hi regni la pregària, a fi que l’Esperit Sant us guiï i us animi a estar cada dia més oberts a la voluntat de Déu i al Seu pla per a cada u de vosaltres. Jo sóc amb vosaltres, i amb els sants i els àngels intercedeixo per vosaltres. Gràcies per haver respost a la meva crida!”

Missatge de 2 de juliol de 2014

“Estimats fills, jo, Mare dels qui esteu aquí reunits i Mare del món sencer, us beneeixo amb la benedicció maternal i us convido a emprendre el camí de la humilitat. Aquest camí condueix al coneixement de l’amor del meu Fill. El Meu Fill és tot poderós, està en totes les coses. Si vosaltres, fills meus, no compreneu això, aleshores en la vostra ànima hi regna la foscor i la ceguesa. Solament la humilitat us pot sanar. Fills meus, jo sempre he viscut humilment, amb coratge i en l’esperança. Jo sabia, havia comprès que Déu està en nosaltres i nosaltres en Déu. Això mateix us demano a vosaltres. Us vull a tots amb mi a l’eternitat, perquè vosaltres sou part de mi. Jo us ajudaré en el vostre caminar. El meu amor us embolcallarà com un mantell i farà de vosaltres apòstols de la meva llum, de la llum de Déu. Amb l’amor que prové de la humilitat, portareu la llum allà on regna la foscor, la ceguesa. Portareu el meu Fill, que és la llum del món. Jo estic sempre amb els vostres pastors i prego perquè sempre siguin per a vosaltres exemple d’humilitat. Us en dono gràcies!”

Pròxims esdeveniments