Missatges de la Mare de Déu

Missatge de 25 de març de 2015

“Estimats fills, també avui l’Altíssim em permet d’estar amb vosaltres i guiar-vos pel camí de la conversió. Molts cors s’han tancat a la gràcia i s’han tornat sords a la meva crida. Vosaltres, fillets, pregueu i lluiteu contra les temptacions i contra tots els plans perversos que el Diable us ofereix a través del modernisme. Sigueu forts en la pregària, i amb la creu a les mans pregueu perquè el mal no us utilitzi i no venci en vosaltres. Estic amb vosaltres i prego per vosaltres. Gràcies per haver respost a la meva crida!”

Missatge anual del 18 de març de 2015 a la Mirjana

“Estimats Fills, us demano amb tot el cor, us imploro fills: purifiqueu els vostres cors del pecat i eleveu-los a Déu i a la vida eterna. Us imploro: sigueu vigilants i oberts a la veritat. No permeteu que tot el que és d’aquesta terra us allunyi del coneixement de la veritable felicitat en comunió amb el meu Fill. Jo us guio pel camí de la saviesa veritable, perquè només amb la veritable saviesa podeu arribar a conèixer la veritable pau i el veritable bé. No perdeu el temps demanant signes al Pare Celestial, perquè Ell ja us ha donat el signe més gran: el meu Fill. Per tant, fills meus, pregueu perquè l’Esperit Sant us pugui conduir a la veritat, us ajudi a conèixer-la, i mitjançant aquest coneixement de la veritat sigueu un amb el Pare Celestial i amb el meu Fill. Aquest és el coneixement que dóna la felicitat a la terra i obre la porta de la vida eterna i de l’amor sense límit. Us en dono gràcies.”

Comentari

Pròxims esdeveniments