Missatges de la Mare de Déu

Missatge de 2 d’octubre de 2017

“Estimats fills, us parlo com a Mare, amb paraules senzilles però plenes d’amor i de preocupació pels meus fills que m’heu estat confiats pel meu Fill. Ell, que és l’etern present, us parla amb paraules de vida i sembra amor en els cors oberts. Per això us demano, apòstols del meu amor, que tingueu cors oberts, sempre disposats a la misericòrdia i al perdó. Pel meu Fill, perdoneu sempre el proïsme, perquè així la pau estarà en vosaltres. Fills meus, preocupeu-vos per la vostra ànima, perquè és l’única cosa que en realitat us pertany. Us oblideu de la importància de la família. La família no hauria de ser un lloc de sofriment i dolor, sinó de comprensió i tendresa. Les famílies que intenten viure segons el meu Fill viuen en l’amor recíproc. Quan el meu Fill encara era un infant, em deia que els homes són els seus germans. Per això recordeu, apòstols del meu amor, que totes les persones que trobeu són família vostra, germans pel meu Fill. Fills meus, no perdeu el temps preocupant-vos pel futur. Que la vostra única preocupació sigui com viure bé cada moment segons el meu Fill, i tindreu pau. Fills meus, no oblideu mai pregar pels vostres pastors. Pregueu perquè puguin acollir tots els homes com a fills seus i siguin, segons el meu Fill, els seus pares espirituals. Moltes gràcies!”

Missatge de 25 de setembre de 2017

“Estimats fills, avui us convido a ser generosos en la renúncia, en el dejuni i en la pregària per tots els que estan en la prova i són germans i germanes vostres. D’una manera especial us demano que pregueu pels sacerdots i per tots els consagrats, perquè estimin Jesús amb més fervor, perquè l’Esperit Sant ompli els seus cors de joia, perquè testimoniïn el Cel i els misteris celestials. Moltes ànimes estan en pecat perquè no hi ha ningú que se sacrifiqui i pregui per la seva conversió. Estic amb vosaltres i prego per vosaltres, perquè els vostres cors estiguin plens d’alegria. Gràcies per haver respost a la meva crida.”

Pròxims esdeveniments